Gelukskoffercoaching

Gelukskoffercoaching is een traject voor kinderen van zes tot dertien jaar met als belangrijkste doel het kind weer in zijn of haar kracht te zetten. Het is een ideale methodiek voor kinderen met problemen rondom zelfvertrouwen, faalangst, in contact staan met anderen en voor ouders die niet meteen de officiële wegen willen bewandelen.

Gelukskoffercoaching wil kinderen vroeg leren over persoonlijk leiderschap en de kracht van gedachten en geluk waardoor zij een stevige mentale basis mee krijgen voor de toekomst.

Ik hanteer de methodiek op een manier die passend is bij het kind. Hierbij maak ik gebruik van mijn ervaringen als leerkracht, mindfull-kidz en mijn achtergrond als gelukscoach.

Traject

Het traject bestaat uit zeven bijeenkomsten met het kind van circa 75 minuten en één ouderbijeenkomst. Vooraf vind een intakegesprek en na afloop een evaluatiegesprek plaats. Thema’s die aan de orde komen zijn: positief denken, dankbaarheid, zelfvertrouwen, talenten, toekomstdromen en geluk doorgeven. Gedurende het hele traject worden de ouders en de rest van het gezin betrokken middels kleine activiteitjes voor thuis; want als uw kind problemen ervaart is dit een probleem van het hele gezin.

Reisdoelen van het kind

  • Bewust worden en stimuleren van de eigen kracht.
  • Ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel.
  • Werken aan een positief zelfbeeld.
  • Ontdekken van de eigen talenten.
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • minder vatbaar voor negatieve invloeden.
  • denken in kansen i.p.v. problemen (growth mind-set)
  • Vergroten van zelfvertrouwen.
  • Verbeteren van de sociale omgang.

Intervisie en samenwerking

Ik heb regelmatig intervisie met de zorgcoordinator van de laatste school waar ik werkte, Kirsten Berkhout. Wij hebben samen al regelmatig een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd  met kinderen die een speciale aanpak vroegen op gebied van de sociaal-/emotionele ontwikkeling. Zij heeft de opleiding interne begeleiding en gedragsspecialist gedaan (tegenwoordig master SEN).

Als na het volgen van het gelukskoffercoach traject blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft rondom speciale leerbehoeftes kan er een vervolgtraject op maat gedaan worden met Kirsten.

Waar?

In principe in de praktijk bij mij in huis, echter wanneer de problemen voornamelijk tot uiting komen op school is het in goed overleg ook mogelijk om het traject op school te doen, mits er een mogelijkheid is om een aparte ruimte te kunnen gebruiken.

Kosten

Het hele traject kost €365,-

( Na overleg is het mogelijk het bedrag in 2 termijnen te voldoen.)

Contact met school of leerkracht is €50,- extra.

 

Gelukskoffercoaching geeft kinderen letterlijk

en figuurlijk positieve bagage mee.

Een koffer vol geluk voor ieder kind.

Ik ben ook te vinden op de site van de gelukskoffer met de volgende link: http://www.gelukskoffer.nl/voor-coaches#Onze-coaches

 

*Voor de nieuwsbrief geldt een privacyverklaring die staat op de contactpagina.